L'IME requereix el certificat covid als majors de 12 anys per a accedir als poliesportius i als pavellons en compliment de la normativa

Normativa 29_12

Palma, 29 de desembre de 2021. Atesa la nova normativa del Govern de les Illes Balears publicada avui al BOIB núm. 179, per la qual s'amplien els àmbits d'exigència del certificat covid en nivell d'alerta sanitària 3 o superior, a partir d'avui es requereix el certificat covid i la identificació personal per a accedir als poliesportius i als pavellons de l'IME. 

Així, els usuaris majors de 12 anys hauran de presentar al personal de les instal·lacions l'acreditació dels supòsits que estipula la nova normativa: certificat de vacunació o PDIA negativa amb una antelació màxima de 72 hores o certificat de recuperació després d'haver superat la covid els darrers sis mesos.

La normativa també es fa extensiva al públic de l'interior de les instal·lacions; així com als esportistes majors de 12 anys per a competicions i entrenaments d'àmbit autonòmic, tant a l'interior com a l'exterior.

Cal recordar que la normativa manté l'obligatorietat d'usar mascareta durant les activitats a l'interior de les sales i els gimnasos.

Fecha publicació original: 29 de desembre de 2021

Data darrera modificació: 29 de desembre de 2021