Els poliesportius municipals es tancaran al públic a partir de dia 13 de gener en compliment de les mesures preventives del COVID-19

gimnàs

Amb motiu de les mesures de prevenció i contenció del covid-19 aprovades pel Govern de les Illes Balears, les piscines, els gimnasos i els pavellons municipals estaran tancats al públic a partir de dia 13 de gener i se suspenen temporalment els cursets i les activitats dirigides fins al dia 30 de gener, llevat de tennis, l'escola de futbol i els grups de patinatge de Can Caimari, que es realitzen a l'aire lliure.

Això no obstant, es mantindran les reserves d'espai per als centres educatius i per a entrenaments d'equips i clubs federats, que es regiran per la normativa i els protocols de cada federació i de les directrius de la Conselleria d'Afers Socials i Esports. Pel que fa a les competicions, només es podran dur a terme competicions estatals però sense públic.

Durant aquest període de tancament s'interrompen els pagaments i el servei d'oficina virtual. S'informarà de les noves dates de pagament de cursets (excepte tennis i futbol que es mantenen).

En relació amb les devolucions, es tornarà la part proporcional dels rebuts pel temps d'interrupció dels serveis, d'acord amb l'article 22 de l'Ordenança vigent.

Ateses aquestes circumstàncies excepcionals, recomanam consultar la informació actualitzada al web de l'IME i, en general, de les fonts institucionals.

Fecha publicació original: 8 de gener de 2021

Data darrera modificació: 15 de gener de 2021