L'IME aprova l'adjudicació de les obres de les piscines de Son Hugo i la renovació de gespa i il·luminació LED de quatre camps de futbol

rdp son hugo

Francisco Ducrós: "La reforma convertirà les piscines municipals de Son Hugo en un referent internacional, amb un projecte innovador en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica que aposta per l'economia circular"

La inversió total serà de 3.174.291,59 euros per a la reforma de Son Hugo i de 837.622,22 euros per als camps municipals del Coll d'en Rabassa, Son Roca, el Secar de la Real i la Victòria

Palma, 14 de maig de 2020.- El Consell Rector de l'Institut Municipal de l'Esport (IME) ha aprovat avui l'adjudicació de les obres de les piscines de Son Hugo i la renovació de gespa i il·luminació LED de quatre camps de futbol. En concret, a Son Hugo s'ha adjudicat el contracte de les obres per a la reparació i adequació dels vasos, reforma de les instal·lacions de producció de calor, perforació de sondetjos, aprofitament d'aigües subterrànies i conducte d'aspiració exterior de l'UTA de les piscines municipals per un import  de 3.174.291,59 euros, un 17,5% menys del preu original de licitació (3.847.676 euros). Aquests projectes donaran feina a unes 60 persones en conjunt.

Amb aquesta adjudicació conclourà la segona fase de la remodelació integral de la piscina interior i de les dues piscines exteriors, que faran de Son Hugo una instal·lació exemplar i un complex esportiu de referència internacional. En aquest sentit, el regidor d'Esports, Francisco Ducrós, ha destacat en roda de premsa que "la reforma convertirà les piscines municipals de Son Hugo en un referent internacional amb un projecte innovador en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica que aposta per l'economia circular."

Dos lots, novetats en sostenibilitat

La contractació, que s'elevarà la pròxima setmana a la Junta de Govern, s'ha distribuït en dos lots, que tenen ambdós un termini d'execució de sis mesos a partir de la comprovació de les actes de replanteig.

El primer lot s'adjudica a A&T Europe SPA - Myrtha Pools per un import màxim d'1.649.559,16 euros, IVA exempt, i el segon a Urbia Intermediación Ingeniería y Servicios S.A. per un import màxim d'1.524.732,43 euros, IVA inclòs.

Concretament,  el primer lot consistirà a reparar i adequar l'estructura i la zona perimetral de les platges i els vasos de totes les piscines, i fer millores en la sectorització dels productes químics a la planta subterrani. 

En el segon lot, s'instal·laran sistemes de generació d'energia mitjançant sistemes renovables per a cobrir la demanda energètica, fer perforacions de sondejos i aprofitar les aigües subterrànies per a geotèrmia, i instal·lar un nou conducte de ventilació per als deshumectadors, amb una presa d'aire exterior.

El projecte, elaborat per la empresa INTI Energia, incorpora importants novetats en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica, com la instal·lació d'una caldera de biomassa polivalent, que reutilitzarà les restes de poda municipal com a combustible i amb la qual es generarà un sistema d'economia circular del municipi. A més, s'instal·laran bombes de calor geotèrmiques i noves calderes de condensació, es  crearà un circuit de baixa temperatura, s'implantarà un sistema de gestió energètica i se substituiran els llums de les piscines per focus LED.

Antecedents

El projecte de millora integral de Son Hugo constava de dues fases. La primera va finalitzar al mes d'abril de 2018 amb la instal·lació de 370 plaques fotovoltaiques per a autoconsum, amb la qual s'aconsegueix reduir les emissions de CO2 al medi ambient i un important estalvi econòmic mitjançant mesures sostenibles.

Renovació de gespa i il·luminació LED a quatre camps municipals

Al mateix temps, el Consell Rector ha aprovat l'adjudicació per a executar els projectes d'obra per al canvi de gespa i il·luminació dels camps municipals del Coll d'en Rabassa, Son Roca, el Secar de la Real i la Victòria per un total de 837.622,22 euros, IVA inclòs, un 26,3% menys del preu inicial de licitació (1.137.590,94 euros).

180 tones de C02 menys d'emissions a l'any

L'obra s'adjudica en cinc lots, quatre per a la renovació de gespa, el canvi del sistema de reg, marcadors i banquetes, i un per a substituir els focus a il·luminació LED. Amb aquest canvi d'enllumenat s'emetran aproximadament 45 tones de C02 menys per camp, la qual cosa fa un total de 180 tones menys a l'any.El termini d'execució establert als plecs és de cinc setmanes per a la renovació de la gespa i de quatre per al canvi d'il·luminació, a partir de la comprovació de les actes de replanteig.

En concret, el primer lot, que correspon al camp del Coll d'en Rabassa, i el segon lot, del Secar de la Real, s'adjudiquen a Fieldturf Poligrass S.A. per un import màxim de 172.205,16 i 181.229,60 euros respectivament. El tercer lot, del camp de Son Roca, i el quart lot, del camp de la Victòria, a l'entitat Mondo Ibérica SAU per un import màxim de 183.304,50 i 182.109,36 euros, respectivament. El cinquè lot, corresponent al canvi d'il·luminació de tots els camps, s'adjudica a l'entitat Ilumia Lighting Company S.L per un import màxim de 118.773,60 euros.

Fecha publicació original: 14 de maig de 2020

Data darrera modificació: 14 de maig de 2020