Aprovada la nova licitació de l'obra de les Piscines Municipals de Son Hugo i la renovació de quatre camps de futbol

Projecte Son Hugo

Palma, 23 de desembre de 2019.- La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma va aprovar el passat dimecres els nous plecs per a la contractació de les obres, en procediment obert, per a la reparació i adequació dels vasos, reforma de les instal·lacions de producció de calor, perforació de sondejos, aprofitament d'aigües subterrànies i conducte d'aspiració exterior de l'UTA de les Piscines Municipals de Son Hugo per un import de 3.847.676,55 euros.

El projecte, elaborat per la empresa INTI Energia, incorpora importants novetats en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica, com la instal·lació d'una caldera de biomassa polivalent, que reutilitzarà les restes de poda municipal com a combustible i amb la que es generarà un sistema d'economia circular del municipi. A més, s'instal·laran bombes de calor geotèrmiques, noves calderes de condensació, creació d'un circuit de baixa temperatura, implantació d'un sistema de gestió energètica i substitució de les lluminàries de les piscines per focus LED.

Cal recordar que l'anterior licitació es va declarar deserta, els nous plecs recullen la contractació en dos lots, ambdós amb un termini d'execució de sis mesos a partir de la seva adjudicació. Els treballs consistiran en la reparació i adequació de l'estructura i la zona perimetral de les platges i els vasos de totes les piscines, millores en la sectorització dels productes químics en la planta soterrani, la instal·lació de sistemes de generació d'energia mitjançant sistemes renovables per a cobrir la demanda energètica, la realització de les perforacions de sondejos i aprofitament de les aigües subterrànies per a geotèrmia, i la instal·lació d'un nou conducte de ventilació per a les deshumectadores amb una presa d'aire exterior.
Antecedents

El projecte de millora integral de Son Hugo constava de dues fases. La primera va finalitzar al mes d'abril de 2018 amb la instal·lació de 370 plaques fotovoltaiques per a autoconsum, amb la qual s'aconsegueix reduir les emissions de CO2 al medi ambient i un important estalvi econòmic mitjançant mesures sostenibles.

Aquesta primera inversió va ascendir a 141.912,35 € i va ser cofinançat al 80% (113.529,87€) amb Fons FEDER.Amb aquesta licitació conclourà la segona fase de la remodelació integral de la piscina interior i de les dues piscines exteriors, que faran de Son Hugo una instal·lació exemplar i un complex esportiu de referència a nivell internacional. Cal recordar que les piscines exteriors es varen tancar al mes d'octubre de 2016 atenent a criteris de seguretat per un important deterior de les estructures degut a la corrosió.

Renovació gespa i il·luminació LED a quatre camps municipals

La Junta de Govern també va aprovar els plecs per a executar els projectes d'obra per al canvi de gespa i il·luminació dels camps municipals del Coll d'en Rabassa, Son Roca, el Secar de la Real i de La Victòria.

La inversió té un pressupost total d'1.137.590,94 euros per als quatre projectes, 300.789,28 euros per a substitució dels focus a il·luminació LED i 836.801,66 euros destinats al canvi de gespa artificial dels quatre camps, així com la substitució de l'equipaments esportiu en superfície, això és canvi del sistema de reg, marcadors i banquetes.

L'obra s'adjudicarà en cinc lots, quatre per la renovació de gespa i un per al canvi d'il·luminació.El termini d'execució establert als plecs és de 5 setmanes per la renovació de la gespa i de 4 pel canvi d'il·luminació.

Cal destacar que amb aquest canvi d'il·luminació, s'emetran, aproximadament, 45 tones de C02 menys per camp, el que fa un total de 180 tones menys a l'any.

Fecha publicació original: 23 de desembre de 2019

Data darrera modificació: 23 de desembre de 2019