La Junta de Govern dona llum verda a la licitació de l'obra de les Piscines Municipals de Son Hugo

son hugo projecte  

El projecte incorpora importants novetats en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica

El plec recull que l'obra tindrà una durada estimada de sis mesos amb un import de licitació de 3.794.134,43 euros

Palma, 5 de juny de 2019.- La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui els plecs per a la contractació de les obres, en procediment obert, per a la reparació i adequació dels vasos, reforma de les instal·lacions de producció de calor, perforació de sondejos, aprofitament d'aigües subterrànies i conducte d'aspiració exterior de l'UTA de les Piscines Municipals de Son Hugo per un import de 3.794.134,43 euros.

El projecte, elaborat per la empresa INTI Energia, incorpora importants novetats en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica, com la instal·lació d'una caldera de biomassa polivalent, que reutilitzarà les restes de poda municipal com a combustible i amb la que es generarà un sistema d'economia circular del municipi. A més, s'instal·laran bombes de calor geotèrmiques, noves calderes de condensació, creació d'un circuit de baixa temperatura, implantació d'un sistema de gestió energètica i substitució de les lluminàries de les piscines per focus LED.

Segons s'estableix al plec de condicions, l'execució de les obres tindrà una durada estimada de sis mesos, a partir de la seva adjudicació. El plec també recull la garantia d'explotació continuada de la instal·lació i contempla que els treballs en el vas interior es realitzaran entre els mesos de juny i setembre, una vegada estiguin operatives les piscines exteriors.

Els treballs consistiran en la reparació i adequació de l'estructura i la zona perimetral de les platges i els vasos de totes les piscines, millores en la sectorització dels productes químics en la planta soterrani, la instal·lació de sistemes de generació d'energia mitjançant sistemes renovables per a cobrir la demanda energètica, la realització de les perforacions de sondejos i aprofitament de les aigües subterrànies per a geotèrmia, i la instal·lació d'un nou conducte de ventilació per a les deshumectadores amb una presa d'aire exterior.

Antecedents
El projecte de millora integral de Son Hugo constava de dues fases. La primera va finalitzar al mes d'abril de 2018 amb la instal·lació de 370 plaques fotovoltaiques per a autoconsum, amb la qual s'aconsegueix reduir les emissions de CO2 al medi ambient i un important estalvi econòmic mitjançant mesures sostenibles. Aquesta primera inversió va ascendir a 141.912,35 € i va ser cofinançat al 80% (113.529,87€) amb Fons FEDER.
Amb aquesta licitació conclourà la segona fase de la remodelació integral de la piscina interior i de les dues piscines exteriors, que faran de Son Hugo una instal·lació exemplar i un complex esportiu de referència a nivell internacional. Cal recordar que les piscines exteriors es varen tancar al mes d'octubre de 2016 atenent a criteris de seguretat per un important deterior de les estructures degut a la corrosió.

Fecha publicació original: 5 de juny de 2019

Imatges

Data darrera modificació: 5 de juny de 2019