Convocatòria per a la cobertura temporal d'una plaça d'oficial 1ª de manteniment i constitució de borsí d'oficial 1ª i 2ª de manteniment

Data de publicació: 3/11/2016 Data de publicació: 3/11/2016

Convocatòria pel sistema de CONCURS per a la cobertura temporal de vacant del lloc de treball d'oficial 1ª de manteniment per situació de baixa per IT i constitució d'un borsí per a la cobertura temporal de places d'oficial 1ª i 2ª de manteniment.

Termini màxim de presentació d'instàncies fins dia 18 de novembre de 2016


Data darrera modificació: 3 de febrer de 2017