Convocatòria per a la cobertura temporal d'una plaça de RECEPCIONISTA i constitució borsí

Data de publicació: 25/08/2016 Data de publicació: 25/08/2016

Convocatòria pel sistema de CONCURS per a la cobertura temporal del lloc de treball de RECEPCIONISTA per situació de baixa per IT i per a la constitució d'un borsí per a la cobertura interina d'aquest lloc de treball.

Termini màxim de presentació d'instàncies: 14 de setembre de 2016


Data darrera modificació: 29 de desembre de 2016