Convocatòria per a la cobertura temporal 1 plaça CAP d'ÀREA DE MANTENIMENT I OBRES i constitució borsí

Data de publicació: 19/08/2016 Data de publicació: 19/08/2016

Convocatòria pel sistema de CONCURS per a la cobertura temporal del lloc de treball de CAP d'ÀREA DE MANTENIMENT I OBRES per situació de baixa per IT i per a la constitució d'un borsí per a la cobertura interina d'aquest lloc de treball.

Termini màxim de presentació d'instàncies fins dia 8 de setembre de 2016


Data darrera modificació: 9 de desembre de 2016