Convocatòria per a la cobertura temporal del lloc de treball de cap de l'Àrea Economicoadministrativa i constitució de borsí.

Data de publicació: 08/03/2017

Convocatòria pel sistema de CONCURS-OPOSICIÓ per a la cobertura temporal del lloc de treball de cap de l'Àrea Economicoadministrativa i constitució de borsí

Termini màxim de presentació d'instàncies fins dia 20 de març de 2017


Data darrera modificació: 5 de maig de 2017