Preus

Els preus públics 2018 es troben publicats al BOIB Núm 147 de 2 de desembre de 2017

Preus 2018

Data darrera modificació:9 de febrer de 2018