Protocol Gimnasos. Actualitzat abril 2022

gimnàs protocol

  • .        Desinfectau-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic en entrar a la sala i sortir-ne.
  • ·        Manteniu-hi una distància interpersonal mínima d'1,5 m.
  • ·        No hi mogueu el material de lloc ni us desplaceu per la sala fent exercicis.
  • ·        Usau una tovallola per a la zona de contacte amb les màquines.
  • ·        Després d'utilitzar una màquina o un material, netejau-los amb el producte desinfectant i el paper disponible a la sala, com amb les gotes de suor del trespol.

INSTAL·LACIÓ

 CABUDA 

SON MOIX SALA 1

40

SON MOIX SALA 2

37

GERMANS ESCALAS SALA 1

60

GERMANS ESCALAS SALA 2

30

RUDY FERNÁNDEZ

26

SON HUGO 50

TONI SERVERA

15

Localitat: Palma

Data darrera modificació: 27 d'abril de 2022