Protocol Gimnasos. Actualitzat 1 de març

protocol

  • .        Desinfectau-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic en entrar a la sala i sortir-ne.
  • ·        Duis la mascareta sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m.
  • ·        Manteniu-hi una distància interpersonal mínima d'1,5 m.
  • ·        No hi mogueu el material de lloc ni us desplaceu per la sala fent exercicis.
  • ·        Usau una tovallola per a la zona de contacte amb les màquines.
  • ·        Després d'utilitzar una màquina o un material, netejau-los amb el producte desinfectant i el paper disponible a la sala, com amb les gotes de suor del trespol.

INSTAL·LACIÓ

 CABUDA 

SON MOIX SALA 1 (accés a les hores en punt)

40

SON MOIX SALA 2

37

GERMANS ESCALAS SALA 1

60

GERMANS ESCALAS SALA 2

30

RUDY FERNÁNDEZ

26

SON HUGO 50

TONI SERVERA

15

Localitat: Palma

Data darrera modificació: 11 de març de 2022