Certificat COVID per a accedir a les instal·lacions

Normativa 29_12

 Atesa la nova normativa del Govern de les Illes Balears publicada al BOIB núm. 179 del 29 de desembre, per la qual s'amplien els àmbits d'exigència del certificat covid en nivell d'alerta sanitària 3 o superior, a partir d'aquesta data es requereix el certificat covid UE (CCD-UE))  i la identificació personal per a accedir als poliesportius i als pavellons de l'IME

Així, els usuaris majors de 12 anys hauran de presentar al personal de les instal·lacions el certificat COVID que acrediti un dels que estipula la nova normativa: certificat de vacunació o PDIA negativa amb una antelació màxima de 72 hores o de recuperació després d'haver superat la covid els darrers sis mesos.

La normativa també es fa extensiva al públic de l'interior de les instal·lacions; així com als esportistes majors de 12 anys per a competicions i entrenaments d'àmbit autonòmic, tant a l'interior com a l'exterior.

Cal recordar que la normativa manté l'obligatorietat d'usar mascareta durant les activitats a l'interior de les sales i els gimnasos.

Localitat: Palma

Data darrera modificació: 17 de gener de 2022