Protocol Gimnasos

protocol gimnàs

  • .        Desinfectau-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic en entrar a la sala i sortir-ne.
  • ·        Duis la mascareta .
  • ·        Manteniu-hi una distància interpersonal mínima de 2 m.
  • ·        No hi mogueu el material de lloc ni us desplaceu per la sala fent exercicis.
  • ·        Usau dues tovalloles; una, per a la zona de contacte amb les màquines i, l'altra, per a ús personal durant l'exercici.
  • ·        Després d'utilitzar una màquina o un material, netejau-los amb el producte desinfectant i el paper disponible a la sala, com amb les gotes de suor del trespol.
  • ·        Es poden utilitzar les dutxes, els vestidors i les taquilles.

INSTAL·LACIÓ

 CABUDA 

SON MOIX SALA 1

35

SON MOIX SALA 2

37

GERMANS ESCALAS SALA 1

60

GERMANS ESCALAS SALA 2

30

RUDY FERNÁNDEZ

26

SON HUGO 50

TONI SERVERA

15

Localitat: Palma

Data darrera modificació: 11 de març de 2022