Adaptacions BOIB Núm. 133, 28 de setembre

28 de setembre

Atès el nou Acord del Consell de Govern de dia 27 de setembre,  pel qual es flexibilitzen algunes mesures per a la pràctica esportiva, l'IME amplia la cabuda màxima dels gimnasos i el nombre màxim de participants a les activitats dirigides de sala. 

Així, l'ocupació màxima de Son Hugo serà de 50 persones; la de Moix serà de 35 persones al gimnàs 1 i de 37 persones al gimnàs 2; de 15 persones, a Toni Servera; 26, a Rudy Fernández; de 60 persones al gimnàs 1 de Germans Escalas, i de 30 al gimnàs 2.  Es mantenen el torns d'una hora al gimnàs 1 de Son Moix.

En relació amb les activitats dirigides de sala, es requereix un mínim de 4 m² per persona. S'estableix l'ocupació màxima de cada espai en funció de les seves dimensions. 

S'amplia també l'ocupació màxima dels vestidors al 100%, amb un mínim de 3 m² per persona. S'estableix l'ocupació màxima de cada vestidor en funció de les seves dimensions. És obligatori usar mascareta en tot moment.

Cal recordar que la normativa manté l'obligatorietat d'usar mascareta durant les activitats a l'interior de les sales i els gimnasos

Localitat: Palma

Data darrera modificació: 18 d'octubre de 2021