Adaptacions BOIB Núm. 73, 4 de juny

adaptacions 4 de juny

Atès el nou Acord del Consell de Govern de dia 4 de juny,   pel qual es flexibilitzen algunes mesures per a la pràctica esportiva, l'IME amplia la cabuda màxima dels gimnasos al 75% i el nombre màxim de participants a les activitats dirigides de sala. 

Així, l'ocupació màxima de Son Moix serà de 45 persones al gimnàs 1 i de 27 persones al gimnàs 2; d'11 persones, a Toni Servera; 26, a Rudy Fernández; de 45 persones al gimnàs 1 de Germans Escalas, i de 22 al gimnàs 2.  Per la restricció d'ocupació, es mantenen el torns d'una hora al gimnàs de Son Moix.

En relació amb les activitats dirigides de sala, l'ocupació màxima s'estableix en 25 persones per a les activitats de baixa intensitat, i en 20 persones per a les classes d'alta intensitat, sempre en funció de les dimensions dels espais. També s'augmenta fins a 30 participants per grup l'activitat de Nordic Walking Saludable.

Cal recordar que la normativa manté l'obligatorietat d'usar mascareta durant les activitats a l'interior de les sales i els gimnasos

Localitat: Palma

Data darrera modificació: 9 de juny de 2021