Adaptacions BOIB Núm. 67, 22 de maig

22 de maig

. Atès el nou Acord del Consell de Govern de dia 21 de maig, pel qual es modifiquen algunes mesures per a la pràctica esportiva, l'Ajuntament de Palma obrirà les 28 pistes esportives exteriors municipals. 

 Aquests espais tindran una ocupació màxima del 75% i estaran disponibles a la ciutadania els pròxims dies, llevat de les pistes de Son Cladera, El Pil·larí i Alexander Fleming, que s'obriran progressivament a partir de la pròxima setmana. En el cas de l'esport no federat l'activitat s'ha de dur a terme amb grups estables de com a màxim 10 persones, mantenint la distància de seguretat de metre i mig.  

 D'altra banda, l'esport no federat organitzat podrà dur a terme entrenaments i competicions amb un màxim de 20 persones en modalitats de pista i de 30 persones en les de camp.

 La nova normativa també permet l'ampliació de l'ocupació dels vestidors al 50%, així com de piscines, que a partir d'ara serà del 75%.

 En relació amb les activitats dirigides de sala, l'ocupació màxima s'amplia a 20 persones per a les activitats de baixa intensitat, i a 15 persones per a les classes d'alta intensitat, sempre en funció de les dimensions dels espais. També s'augmenta fins a 30 participants l'activitat de Nordic Walking Saludable.

 Cal recordar que la normativa manté l'obligatorietat d'usar mascareta durant les activitats a l'interior de les sales i els gimnasos

Localitat: Palma

Data darrera modificació: 24 de maig de 2021