Adaptacions BOIB Núm. 60, 8 de maig

normativa 12 de maig

Atès el nou Acord del Consell de Govern de dia 7 de maig, pel qual es flexibilitzen algunes mesures per a la pràctica esportiva, l'IME amplia la cabuda màxima dels gimnasos al 50% i el nombre màxim de participants a les activitats dirigides de sala. 

Així, l'ocupació màxima de Son Moix serà de 30 persones al gimnàs 1 i de 17 persones al gimnàs 2; de 7 persones, a Toni Servera; 17, a Rudy Fernández; de 30 persones al gimnàs 1 de Germans Escalas, i de 17 al gimnàs 2.  Per la restricció d'ocupació, es mantenen el torns d'una hora als gimnasos de Son Moix i Germans Escalas.

En relació amb les activitats dirigides de sala, l'ocupació màxima s'estableix en 15 persones per a les activitats de baixa intensitat, i en 10 persones per a les classes d'alta intensitat, sempre en funció de les dimensions dels espais. També s'augmenta fins a 15 participants per grup l'activitat de Nordic Walking Saludable.

Cal recordar que la normativa manté l'obligatorietat d'usar mascareta durant les activitats a l'interior de les sales i els gimnasos. 

D'altra banda,  també s'obren les grades de la piscina de Son Moix amb una ocupació màxima de 66 persones i a partir de dia 13 de maig es poden utilitzar les taquilles.

Localitat: Palma

Data darrera modificació: 13 de maig de 2021