Adaptacions IME BOIB Núm. 35, 13 de març

Info 15 de març

L'IME amplia serveis i cabudes màximes de les instal·lacions d'acord amb la nova normativa 

A partir d'abril es reiniciaran els cursets, les activitats dirigides, el PAD i els programes de Nordic Walking Saludable i Barridiades 

Palma 15 de març de 2021. Atès el nou Acord del Consell de Govern, de dia 12 de març, pel qual es flexibilitzen les mesures per a la pràctica esportiva, l'IME amplia els seus serveis i adapta les condicions d'utilització de les instal·lacions municipals a partir d'avui. 

Així, s'amplia l'ocupació màxima de la piscina a sis persones per carril, que poden nedar sense límit de temps i sense torns dins els horaris establerts.

També s'obren les dutxes (excepte a S'Estel) i es manté la cabuda màxima dels vestidors al 30% de la seva capacitat; això no obstant, es mantenen tancades les taquilles, i és obligatori usar mascareta en tot moment. D'acord amb la normativa, es mantenen tancats els vestidors dels pavellons i camps de futbol per a esports d'equip i de contacte, llevat dels desplaçaments interilles o d'equips provinents d'altres comunitats. 

En relació amb els gimnasos es reobren les màquines d'exercici cardiovascular, per la qual cosa quedarà operatiu tot l'equipament d'aquests espais, tot i que mantindran l'ocupació màxima al 30%. Hi serà obligatori usar mascareta durant l'activitat i mantenir una distància mínima de 3 metres entre persones. Per la restricció d'ocupació, es mantenen el torns d'una hora als gimnasos de Son Moix i Germans Escalas. 

D'altra banda, es mantenen temporalment els horaris de piscina fins dia 31 de març per a no superar l'ocupació permesa per coincidència de l'activitat federada amb l'activitat esportiva d'ús lliure. Així, les piscines de Son Roca, Marga Crespí, Germans Escalas, Antoni Servera i S'Estel mantenen el seu horari habitual; Son Moix i Rudy Fernández obren de dilluns a divendres fins a les 15 h, dissabtes de 15 a 21.30 h (Rudy Fernández, de 8 a 21.30 h) i diumenges de 8 a 14.30 h, mentre que Xavi Torres obre dilluns i dimecres de 8 a 21.30 h, dimarts de 15 a 21.30 h, i divendres i dissabtes fins a les 14.30 h.

A partir d'abril arranquen els cursets, Barridiades i Nordic Walking Saludable

Gràcies a l'ampliació d'ocupacions i d'activitats permeses a la nova normativa, a partir d'abril es reinicien els cursets de natació, les escoles municipals, les activitats dirigides i el programa PAD de l'interior dels poliesportius, que es varen interrompre durant el mes de gener. A partir d'avui s'informarà els cursetistes de la reactivació de les classes, de les noves dates de pagament i dels protocols a través de missatges SMS. L'oficina virtual es reactivarà el 16 de març per a abonaments i cursets i el dia 29 per a PAD. 

En compliment de la normativa, serà obligatori usar mascareta en tot moment a les activitats de sala.

Durant aquest mes d'abril, també es tornaran a posar en marxa les activitats de Barridiades i Nordic Walking Saludable, dos programes a l'aire lliure que tenen com a principal objectiu fomentar l'activitat física i els hàbits saludables entre la població.  

Localitat: Palma

Data darrera modificació: 31 de març de 2021