Protocol Gimnasos. Reobertura 1 de juliol

Protocol Gimnàs Abonats

A partir de l'1 de juliol s'obren els gimnasos de Son Moix, Germans Escalas, Rudy Fernández i Toni Servera. El protocol de prevenció que s'estableix per a l'ús de les sales serà el següent:

  • .        Desinfectau-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic en entrar a la sala i sortir-ne.
  • ·        Duis la mascareta per a entrar a la sala i sortir-ne.
  • ·        Manteniu-hi una distància interpersonal mínima d'1,5 m.
  • ·        No hi mogueu el material de lloc ni us desplaceu per la sala fent exercicis.
  • ·        Usau dues tovalloles; una, per a la zona de contacte amb les màquines i, l'altra, per a ús personal durant l'exercici.
  • ·        Després d'utilitzar una màquina o un material, netejau-los amb el producte desinfectant i el paper disponible a la sala, com amb les gotes de suor del trespol.
  • ·        Es podran utilitzar les dutxes (excepte a Son Moix) i els vestidors; però no encara les taquilles.
  • ·        L'ocupació màxima de la sala és del 30% (actualitzada segons Resolució de 23 d'octubre). Per tant, la nova cabuda serà la següent:

INSTAL·LACIÓ

NOVA CABUDA 

SON MOIX SALA 1

22

SON MOIX SALA 2

13

GERMANS ESCALAS SALA 1

20

GERMANS ESCALAS SALA 2

10

RUDY FERNÁNDEZ

11

TONI SERVERA

5

Localitat: Palma

Data darrera modificació: 10 de desembre de 2020