Sistemes de compensacions i devolucions d'abonaments i PAD (actualitzat 10 de juliol)

pr i dev

INFORMACIÓ SOBRE ELS SISTEMES DE COMPENSACIONS I DEVOLUCIONS D'ABONAMENTS I PAD

Actualització 1 de juny

Amb la finalitat de compensar totes les persones abonades pel temps de tancament de les instal·lacions a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel covid-19, l'IME ha posat en marxa un sistema de pròrrogues dels abonaments que té l'objectiu de donar una resposta flexible i reduir els tràmits a totes les persones usuàries.

Amb aquest sistema les persones amb abonaments mensuals, trimestrals o semestrals actius durant el període de tancament tindran accés de manera automàtica a les instal·lacions a partir de la data de reobertura.

Si per qualsevol motiu les persones abonades no es volen acollir al sistema de pròrrogues habilitat poden sol·licitar la devolució econòmica de la part proporcional de l'abonament que correspongui  pel temps d'interrupció dels serveis, segons l'ordenança de preu públic vigent.

Els procediments, que es treballen de manera conjunta amb l'àrea designada de l'Ajuntament, s'han revisat i s'han introduït unes modificacions en relació amb els sistemes de devolucions dels quals es va informar inicialment.

Així, les devolucions de tots els abonaments s'hauran de sol·licitar amb el formulari de cada modalitat o bé mitjançant la sol·licitud que s'haurà d'enviar emplenada a ime@palma.cat o entregar presencialment a una instal·lació. Els pagament realitzats per Internet es retornaran a la mateixa targeta. En el cas dels pagaments en efectiu, amb targeta a les oficines, o si no es disposa ja de la targeta d'un pagament d'Internet, s'haurà d'emplenar l'annex 1 de la sol·licitud.

PRÒRROGUES I DEVOLUCIONS ABONAMENTS MENSUALS I TRIMESTRALS

  • PRÒRROGUES

Abonaments mensuals de març i abril: pròrroga fins al 30 de juny

Abonaments trimestrals

De l'1 de gener al 31 de març: pròrroga fins al 30 de juny

De l'1 de febrer al 30 d'abril: pròrroga fins al 31de juliol

De l'1 de març al 31 de maig: pròrroga fins al 31 d'agost

* De l'1 d'abril al 30 de juny: pròrroga fins al 31 d'agost (formulari semestral)

  • DEVOLUCIONS (només abonaments mensuals i trimestrals)

Les persones amb abonaments mensuals i trimestrals que optin per la devolució han d'emplenar el següent formulari:

 https://forms.gle/8iKScmxnceAJb9ur6  i enviar-lo abans del 5 de juny. Després d'aquest termini es pot tramitar mitjançant la següent  sol·licitud

PRÒRROGUES I DEVOLUCIONS ABONAMENTS SEMESTRALS

  • PRÒRROGUES

De l'1 de gener al 30 de juny: pròrroga fins al 30 de setembre

De l'1 de febrer al 31 de juliol: pròrroga fins al 31 d'octubre

De l'1 de març al 31 d'agost: pròrroga fins al 30 de novembre

De l'1 d'abril al 30 de setembre: pròrroga fins al 30 de novembre

  • DEVOLUCIONS

Les persones amb abonaments semestrals que optin per la devolució del temps d'interrupció dels serveis, o bé des del 14 de març fins a la finalització de l'abonament (baixa), han d'emplenar el següent formulari https://forms.gle/ECKbrs7uMdudQ77h8 i enviar-lo abans del dia 14 de juny.  Després d'aquest termini es pot tramitar mitjançant la següent  sol·licitud

ABONAMENTS ANUALS

Pel que fa als abonaments anuals es retornarà la part proporcional que correspongui pel temps de tancament o bé es podrà optar per la devolució des del 14 de març fins al 31 de desembre (baixa).

Per a sol·licitar la devolució s'ha d'emplenar el següent formulari https://forms.gle/ECKbrs7uMdudQ77h8 i enviar-lo abans del dia 14 de juny.  Després d'aquest termini es pot tramitar mitjançant la següent  sol·licitud

PROGRAMA D'ACTIVITATS DIRIGIDES (PAD)

A  les persones inscrites al programa PAD se'ls retornarà la part proporcional que correspongui pel temps de tancament. 

 Els pagaments realitzats per Internet es retornaran a la mateixa targeta. En el cas dels pagaments en efectiu, amb targeta a les oficines, o si no es disposa ja de la targeta d'un pagament d'Internet, s'haurà d'entregar aquest formulari amb el segell de la vostra entitat bancària, a qualsevol oficina de l'IME (Son Moix, GermansEscalas, S'Estel o Rudy Fernández):

Localitat: Palma


Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 13 de juliol de 2020