Cercar

Inici

16 de març 2017. Taula rodona: igualtat en la gestió de les federacions esportives.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, és el punt d'inflexió que marca el canvi. Es passa de la voluntat a l'obligatorietat de respectar el principi d'igualtat en tots els àmbits de la societat, incloent-hi l'esport.

Segons l'article 29, Esports:

"1. Tots els programes públics de desenvolupament de l'esport han d'incorporar l'efectiva consideració del principi d'igualtat real i efectiva entre dones i homes en el seu disseny i la seva execució."

"2. El Govern ha de promoure l'esport femení i afavorir l'efectiva obertura de les disciplines esportives a les dones, mitjançant el desenvolupament de programes específics en totes les etapes de la vida i en tots els nivells, incloent-hi els de responsabilitat i decisió."

Així mateix, la Declaració de Brighton de 1994 sobre la dona i l'esport manifesta clarament, al seu preàmbul, que "durant els darrers anys s'ha vist un augment en la participació femenina a l'esport i en les oportunitats per a les dones de participar en competicions nacionals i internacionals. Això no obstant, les dones no han arribat a gaudir d'una major representació en llocs de decisió i direcció de l'esport. Les dones estan significativament subrepresentades en les funcions de director, entrenador i jutge, especialment als nivells més alts. Mentre que no hi hagi dones que dirigeixin, decideixin o serveixin de model dins l'esport, no hi haurà igualtat d'oportunitats per a les dones".

Per a abordar aquesta significativa bretxa en l'àmbit esportiu, on encara avui dia es manifesta l'escassa participació de la dona en estaments tècnics, arbitrals i de gestió, presentam aquesta taula rodona, en la qual participaran les tres úniques presidentes de federacions esportives espanyoles (una de les quals és candidata a la reelecció):

Ana Sastre Pérez
Presidenta de la Reial Federació Espanyola de Petanca

Julia Casanueva San Emeterio
Expresidenta de la Reial Federació Espanyola de Vela i candidata

Isabel García Sanz
Presidenta de la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme

Seran acompanyades de Natalia Flores Sanz, directora de Programes Dona i Esport del Consejo Superior de Deportes

I moderades per Manuela Rodríguez Marote, responsable de l'equip de psicòlegs del Comitè Paralímpic Espanyol

Així mateix, s'hi presentarà la GUIA PER A INCORPORAR LA IGUALTAT EN LA GESTIÓ DE LES FEDERACIONS ESPORTIVES, document publicat pel Consell Superior d'Esports com a full de ruta per al disseny i la implementació de plans d'igualtat a les federacions esportives, i que ha servit de línia argumental per a desenvolupar aquesta imprescindible taula rodona.

Caixaforum Palma
Plaça Weyler, 3
18:30h

Duració: 16 de març de 2017.
Horari: de 18:30 a 19:30.


Data darrera modificació: 24 de març de 2017

© IME.. Camí de la Vileta 40. - 07011 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971281870   |  Fax:971453970   |  ime@palma.cat